Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 ve všech třídách vyučujeme podle Školních vzdělávacích plánů "Dokážu to".

Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9. Školní poradkyní je doktorka Fantová. V případě potřeby Vám bližší informace poskytne třídní učitelka.

Od loňského roku náš zřizovatel zaměstnal  psycholožku OSPODu. Ta navštěvuje podle potřeb v dopoledních hodinách školu a probírá s dětmi jejich starosti a trápení.  Rodiče o těchto aktivitách nemusí být informováni.

Ve školním roce 2017/2018 má 2. třída výuku plavání hrazenou školou.. Ostatní děti budou mít normální hodiny tělesné výchovy. Tělesná výchova probíhá pro všechny děti v blízké tělocvičně TJ Sokol Horní Počernice.

V rámci hudební výchovy se děti od druhé třídy nenásilnou formou učí hrát na zobcovou flétnu.

Letos bude mít 5. třída v úterý prodlouženou výuku. Na oběd půjdou děti v 11,40 a hned po obědě bude čtení a pak hudební výuka. Končit budou asi v 13,45 hodin. Děti, které nechodí na obědy budou mít možnost si koupit pouze úterní oběd.