Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Aktuality

(16.12.2019 - 07:20)

Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří potpořili letošní burzu hraček. Vybrali jsme celkem 4 884 korun. Tyto peníze i s oblečením, které jste nanosili do družiny bude věnováno Dětskému centru Stránčice.

(05.12.2019 - 12:45)

Od pondělí 9.12.2019 začne ve škole fungovat automat na tyčinky schválené "pamlskovou" vyhláškou. Jeden kus stojí 20 korun a mají tyto příchutě- jablkovou, hruškovou, višňovou a švestkovou.

Bližší informace jsou na webu BETULIN.CZ a v případě potřeby na telefonu : 771 11 90 90.

(04.11.2019 - 11:16)

ZŠ Spojenců se ke stávce, která se má uskutečnit ve středu 6.11.2019  NEPŘIPOJÍ

(01.11.2019 - 12:31)

24. října se 10 žáků zúčastnilo Dětských plaveckých závodů v plaveckém bazénu v Hloubětíně. Z devíti škol se naše škola celkově umístila na pátém místě a to i s tím handicapem, že nemáme druhý stupeň. Velký dík patří E. Strculové, která v kategorii dívek 2. a 3. tříd vybojovala zlatou medaily a Janu Čermákovi, který v kategorii chlapců 4. a 5. tříd také vybojoval zlato.

I ostatní děti ( S. Hubálková, D. Buschovská, Z. Fránová, T. Klocová, M. Brada, Š. Hrdlička, D. Gunawan, S. Slamětínský) si vedly velmi dobře. DĚKUJEME!!!

(11.10.2019 - 11:26)

V rámci GDPR jsme museli změnit mailové adresy tak, aby byly bezpečnější.

Nyní jsou ve tvaru : příjmení učitelky ( bez diakritiky)@zsspojencu.cz

                              skola@zsspojencu.cz  ( pro komunikaci s ekonomkou)

                              jidelna@zsspojencu.cz

(02.09.2019 - 10:51)

Pondělí       Lego kroužek                       cca 14 hodin  ( ukázková hodina ve středu)

                  Angličtina pro 4. třídu               14 hodin  ( p. Matulíková)

                  Švadlenka                                  15 hodin

Úterý         Angličtina pro 3. třídu                14 hodin  ( p. Matulíková)

Středa        Vědecké pokusy 1.                     14 hodin

Čtvrtek      Šachy                                         13,10 hodin  ( ukázková hodina v pátek)

(22.08.2019 - 10:20)

Dobrý den,

první školní den ( 2.9.2019) se shromáždíme nejpozději v 7,50 hodin před školou. Všechny děti si přinesou školní tašku. Tento den bude vyučování ukončeno v 8,45 hodin. S prvňáky může doprovod do třídy.

Od druhého školního dne budou všechny děti , kromě prvňáků, ve škole do 11,40 hodin.  2. 9. není ráno družina. Ta začne fungovat po ukončení vyučování.

 

(24.04.2019 - 11:11)

Zdravíme ze školy v přírodě. 

Vaše děti

(11.04.2019 - 07:35)

Pozvánka  pro zákonné zástupce dětí,  které nastoupí do 1. třídy v září 2019:

Třídní schůzka se bude konat 5.června 2019 od 17 hodin v 1. třídě.

(10.04.2019 - 11:22)

č. j. AZS/5-1-19/2019

Datum: 10.4.2019

Ředitelka Základní školy Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice, od školního roku 2019 - 2020u dětí s těmito evidenčními čísly:

Stránky