Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Aktuality

(20.01.2021 - 11:34)

Vážení rodiče,

jako každý rok, i letos budeme v pololetí vydávat výpis z vysvědčení. Je to MŠMT doporučený postup, který školám šetří starosti a práci s poškozenými blankety, které se musely vracet do školy. Výpis se nevrací.

Výpis obsahuje v podstatě stejné údaje, jako jsou na vysvědčení. Novela vyhlášky č. 3/2015 Sb. stanovuje v § 3, které údaje tam musí být uvedeny. Určitě tam nebude razítko školy.

(15.01.2021 - 10:22)

Agentura provozující kroužky nabízí on -line kroužky na těchto webových stránkách:

www.berukrouzky.cz

www.crokidy.cz 

info@berukrouzky.cz

(06.01.2021 - 11:51)

Vážení rodiče,

Vy, kteří zvažujete přestup z 5. třídy na víceletá gymnazia, sledujte webové stránky těchto škol. Letos je nestandardní situace. Přihlášky na vybrané školy byste měli odevzdat do 1.3.2021. Můžete si je stáhnout z webových stránek vybrané školy, nebo vám je můžeme dát v naší škole.

Jednotné přijímací zkoušky by se měly konat 14.4. nebo 15.4. 2021. Až budete znát výsledky přijímacího řízení, tak do 10ti dnů musíte na vybranou školu doručit zápisový lístek. Ten vám vydá vaše třídní učitelka.

(06.01.2021 - 10:53)

Hodnocení žáků naší školy bude na konci 1. pololetí 2020/2021 probíhat podle běžných pravidel v souladu s platnou legislativou. Budeme hodnotit klasifikací. Zaměříme se hlavně na to, co přesně a objektivně vystihuje podaný výkon. Známka bude souhrnem dosažených školních výstupů, ale přihlížet se bude i k účasti na distanční výuce, aktivitě při ní a  plnění zadaných úkolů.

Předávání vysvědčení

(04.01.2021 - 12:49)

Dobrý den,

výdej jídla pro děti s distanční výukou bude nejjednodušší, když si čas vydání domluvíte s paní vedoucí jídelny Chvojkovou na telefonu 606 039 167.

Bez domluvy platí výdej obědů od 11 - 11,30 u zadního vchodu.

(30.12.2020 - 08:55)

Školní družina- bude fungovat v plném rozsahu pro 1. a 2. třídu. Ráno do družiny budou děti chodit hlavním vchodem.Ostatni děti mají distančni výuku a do školy nemůžou.

Jídelna - děti ze 3., 4. a 5. třídy si mohou vyzvedávat obědy od 11 do 11,30 u zadního vchodu do školy. Určitě máme v tuto chvíli pro ně své vlastní nádoby a baličku na potraviny. Stačí přijít s taškou. Obědy si musíte přihlásit v pondělí 4.1. do 8 hodin a přihlášení platí na celý týden.

Škola - osloví vás třídní učitelky, které si určují pravidla výuky. Pracovat budeme v aplikaci MS Teams.

(15.12.2020 - 10:36)

Vánoční prázdniny z rozhodnutí Vlády ČR začínají 21.12. 2020 a nástup do školy je 4.1.2021. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou všechny školní družiny v době prázdnin zavřené.

(26.11.2020 - 11:21)

30.11. se vracejí do školy 3., 4. a 5. třídy. Všechny děti budou mít rozvrh hodin v plném rozsahu. V hodinách Hudební výchovy se nesmí zpívat a v hodinách Tělesné výchovy se nesmí cvičit. Ve škole je teplo, ale děti budou chodit víc ven, proto dohlédněte na vhodné oblečení.

Vzhledem k tomu, že musíme dodržet homogenní skupiny, nemůže z personálních důvodů být družina pro 4. třídu. Stále zůstává v platnosti to, že ráno do družiny vodíte děti hlavním vchodem a po 15 hodině je tam i vyzvedáváte.

 

(18.11.2020 - 07:29)

Dobrý den,

pokud 23.11. se neotevřou školy pro děti prvního stupně, začneme vařit i pro 3.,4. a 5. třídu. Obědy se budou vydávat od 11 do 11,30 hodin u vchodu do ranní družiny do školních krabiček. Přihlásit se musíte v pátek ( 20.11.) do 8 hodin, aby bylo možné na pondělí objednat suroviny. Přihlášení bude platit na celý týden. Nebude možné si jednotlivé obědy odhlašovat.

(16.11.2020 - 08:41)

Vážení rodiče,

obracím se na Vás jako členka realizačního týmu projektu MAP II, kde mám na starosti hodnocení realizovaných aktivit projektu. Hodnocení je povinnou součástí projektu. Školení proběhlo ve dnech 22.10 a 4.11. 2020.

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění hodnotícího dotazníku k online seminářů na MS Teams. Jeho vyplnění Vám nezabere víc jak 5 minut.

Odkazy, kde dotazníky naleznete, jsou následující:

- Jak na MS Teams 22.10.2020
 (https://forms.gle/GqcFHYki5MwHo4UD6)

Stránky