Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Zápis do 1. třídy na školní rok 2019 - 2010

10. Duben 2019 - 11:22 -- bleskova

č. j. AZS/5-1-19/2019

Datum: 10.4.2019

Ředitelka Základní školy Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice, od školního roku 2019 - 2020u dětí s těmito evidenčními čísly:

8,16,17,27,22,21,13,38,28,12,6,25,19,26,34,4,2,5,37,7,14,35,23,18,32,31,36,24.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice k Odboru školství a mládeže MHMP.

Mgr. N. Blesková