Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Zaměstnanci školy

Ředitelka: Mgr. N. Blesková
Třídní učitelky: 1. tř. Mgr. N. Blesková
2. tř. Mgr. K. Štulíková
3. tř. Mgr. J. Šolcová
4. tř. Mgr. J. Drličková
5. tř. PaedDr. L. Dvořáková
Anglický jazyk: Mgr. M. Matulíková
Školní psycholog:  
Školní družina: Z. Klíchová
A. Vosecká
H. Dvořáčková
Hospodářka: V. Lopatová
Školnice: Z. Votavová
Vedoucí školní jídelny: p. Chvojková
Kuchařky: p. Mastrogiovanni
p. Tichá
Uklízečky