Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Turnaj ve vybíjené 5.třídy