Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Školní a mimoškolní aktivity

V letošním školním roce budeme prostřednictvím letáků nabízet množství odpoledních kroužků. Letáky děti dostanou hned první týden v září. Pro školu je organizuje agentura Kroužky. Začínat budou v říjnu.Vždy se otvírají ty kroužky, které mají dostatečný počet zájemců.

Paní učitelka Matulíková povede na škole přípravu na dětské mezinárodní zkoušky z AJ.

Paní učitelky organizují pro děti besídky, opékání špekáčků, barevný den, sportovní den, zmrzlinový den. Organizují turnaje ve vybíjené a kopané. Navštěvují divadla, kina, výstavy, různé besedy. Zúčastňujeme se mnohých soutěží.

Koncem dubna jezdí pravidelně celá škola na školu v přírodě.

 

Bude upřesněno    
     
     
     
     
     
                                                   

Plán práce na rok 2018 - 2019

Září

Projekt bezpečně do školy
Závody autíček na dálkové ovládání
Závody v chůzi na chůdách, skákání panáka

Říjen

Zdravověda ve škole
Hallowen - výstava dýní
Olympiáda pro MŠ

 

Listopad

Projekt Šikulové
Malování na chodník
Adventní výzdoba školy
Protidrogový projekt

Prosinec

Mikulášská besídka
Vánoční besídka
Burza hraček 
Andělé do MŠ
Den otevřených dveří

Leden

Předškoláci do ZŠ
Zápis do 1. třídy
Předávání vysvědčení

Bruslení na Staráku

Únor

Pražské vajíčko
Karneval

Březen

Velikonoční kraslice
Moderní pětiboj

Duben

Dopravní výchova - projekt
Bezpečné chování - projekt
Škola v přírodě

Květen

Příprava školní akademie
Jarní soutěž

Červen

Den dětí
Turnaj ve vybíjené
Turnaj v kopané
Sportovní dopoledne