Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Školní a mimoškolní aktivity

V letošním školním roce budeme prostřednictvím letáků nabízet množství odpoledních kroužků. Letáky děti dostanou hned první týden v září. Pro školu je organizuje agentura Kroužky. Začínat budou v říjnu.Vždy se otvírají ty kroužky, které mají dostatečný počet zájemců.

Paní učitelka Matulíková povede na škole přípravu na dětské mezinárodní zkoušky z AJ.

Paní učitelky organizují pro děti besídky, opékání špekáčků, barevný den, sportovní den, zmrzlinový den. Organizují turnaje ve vybíjené a kopané. Navštěvují divadla, kina, výstavy, různé besedy. Zúčastňujeme se mnohých soutěží.

Koncem dubna jezdí pravidelně celá škola na školu v přírodě.

 

Škola v přírodě : 24.4 - 2.5. 2019    
     
     
     
     
     
                                                   

Plán práce na rok 2018 - 2019

Září

Projekt bezpečně do školy
Závody autíček na dálkové ovládání
Závody v chůzi na chůdách, skákání panáka

Říjen

Zdravověda ve škole
Hallowen - výstava dýní
Olympiáda pro MŠ

100 let republiky - Studio karavana

 

Listopad

Projekt Šikulové
Malování na chodník
Adventní výzdoba školy
Protidrogový projekt

Prosinec

Mikulášská besídka
Vánoční besídka
Burza hraček 
Andělé do MŠ
 

Leden

Předškoláci do Z
Předávání vysvědčení

Bruslení na Staráku

Den otevřených dveří

Únor

Pražské vajíčko
Karneval

Březen

Velikonoční kraslice
Moderní pětiboj

Duben

Dopravní výchova - projekt
Bezpečné chování - projekt

Zápis do 1. třídy

Škola v přírodě

Květen

Příprava školní akademie
Jarní soutěž

Červen

Den dětí
Turnaj ve vybíjené
Turnaj v kopané
Sportovní dopoledne