Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Předběžné výsledky k zápisu do 1. třídy

7. Duben 2017 - 11:03 -- bleskova

K zápisu do 1. třídy přišlo 48 dětí. Otevřít můžeme jednu třídu. Zatím to vypadá tak, že přijaté budou samozřejmě děti spádové. Těch je 19 a pak asi děti, které mají sourozence v základní a mateřské škole.

Nyní musím čekat na setkání ředitelů všech počernických škol, protože některé spádové děti k zápisu nepřišly. Také některé děti mohou být zapsány na více školách. Toto setkání je naplánované na 11.4. 2017 .