Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Platba za školní družinu v roce 2015 - 2016

22. Září 2015 - 13:07 -- bleskova

Školní družina v tomto školním roce stojí 250 korun.

Uhraďte na účet 19-39 51 88 02 97/ 0100.

Na třídních schůzkách jste byli všichni upozorněni na nesrovnalosti v placení. Platba musí být na účtu předem. Nedáte -li tuto věc do pořádku , nemůže Vaše dítě navštěvovat ŠD.