Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Plán školního roku

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září v 8,00 před školou.  V pondělí budou všechny děti ve škole jednu vyučovací hodinu. Od následujících dní budou děti končit v 11,40 hodin ( mimo 1. třídy). V týdnu od 2.9. do 6.9. budou děti končit v 11,40. Následující týdny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

Začátek roku 2.9.2019
Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2019
Vánoční prázdniny 23.12.2019 - 3.1.2020, škola začne 6.1.2020
Pololetní prázdniny 31.1.2020
Jarní prázdniny 24.2. - 1.3.2020
Velikonoční prázdniny 9.4.2020
Hlavní prázdniny 29.6.. -31.8.2020

O hlavních prázdninách jsou všechny školy uzavřené. O vedlejších prázdninách se v provozu střídají školy dle rozhodnutí zřizovatele. Neposkytuje se strava.

Den otevřených dveří

9.března od 13 do 17 hodin  

Zápis do 1. třídy

  1. a 2. 4. 2020 od 13 do 17 hodin

Doklady nutné k zápisu : Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o svěření dítěte do péče, loňské rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K zápisu musí přijít děti narozené 1.9. 2013 do 31.8.2014

Předčasný nástup do školy je možný pro dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do prosince příslušného roku. ( Musí mít potvrzení OPPP)

Odklad školní docházky: písemná žádost o odklad ( obdržíte ve škole) , doporučení OPPP a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

 

Kritéria zápisu do 1. ročníku ZŠ

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školním obvodu ( spádové oblasti) základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20, jehož sourozenec se v době zápisu již vzdělává v základní škole .

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování.

Seznam spádových ulic:

Božanovská ( lichá 29 - 115, sudá 34 - 122, 32A,B,C), Bratranců Veverkových, Brdecká, Březovická, Bříšťanská,Do Svépravic,Dobrošovská,Dolská,Domkovská,Harcovská,Hřídelecká,K Hrázi,K Rybárně,Ke Starým rybníkům,Ke Xaverovu,Koutská,Kožíškova,Krahulčí,Machovská,Meziluží,Na Bačálkách,Na Chvalce,Na Pozorce,Na Svěcence, Nad Návsí,Pod Starákem,Podůlší,Prachovská,Rašínská,Semonická, Spojenců( lichá 45-75,sudá 38-66), Šanovská, U Hvozdu,V Dílcích, V Javorech,V Lukách,Václava Špačka,Věžická,Všelipská,Xaverov,Zájezdní,Zárybnická,Závrchy,Zdoňovská

 

Vysvědčení

V prvním pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek  30.1.2020 a žáci dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu.

Druhé pololetí bude ukončeno v úterý 30.6. 2020 a žáci dostanou vysvědčení 1. vyučovací hodinu. Pak ještě následuje krátké společné rozloučení v divadle v přírodě. Rodiče jsou srdečně zváni.

 

Zajištění provozu školních družin o prázdninách

 

Podzimní prázdniny 

29.10.2019  ZŠ Stoliňská  
30.10.2019  ZŠ Stoliňská  

Vánoční prázdniny

23.12.2019    ZŠ Spojenců  
27.12.2019    ZŠ Spojenců  
30.12.2019    FZŠ  Chodovická  

 31. 12.2019   FZŠ Chodovická

2.1. 2020       FZŠ Chodovická

3.1. 2020      FZŠ Chodovická

 

 

 

 
   

Pololetní prázdniny

31.1. 2020     ZŠ  Spojenců  

Jarní prázdniny

24.2.2020  ZŠ  Bártlova  
25.2.2020   ZŠ  Bártlova  
26.2.2020   ZŠ  Ratibořická  
27.2.2020   ZŠ  Ratibořická  
28.2.2020   ZŠ ratibořická  

Velikonoční prázdniny

9.4. 2020   ZŠ  Stoliňská