Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Plán školního roku

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září v 8,00 před školou.  V pondělí budou všechny děti ve škole jednu vyučovací hodinu. Od následujících dní budou děti končit v 11,40 hodin ( mimo 1. třídy). V týdnu od 4.9. do 8.9. budou děti končit v 11,40. Následující týdny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

Začátek roku 4.9.2017
Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.2017 - 2.1.2018
Pololetní prázdniny 2.2.2018
Jarní prázdniny 12.2. - 18.2.2018
Velikonoční prázdniny 29.3. a 30.3.2018
Hlavní prázdniny 2.7. -31.8.2018

O hlavních prázdninách jsou všechny školy uzavřené. O vedlejších prázdninách se v provozu střídají školy dle rozhodnutí zřizovatele. Neposkytuje se strava.

Den otevřených dveří

 21. března 2018 od 13 do 18 hodin  

Zápis do 1. třídy

10. a 11. 4. 2018 od 13 do 17 hodin. v 1. patře školy.

Doklady nutné k zápisu : Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o svěření dítěte do péče, loňské rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K zápisu musí přijít děti narozené 1.9. 2011 do 31.8.2012

Předčasný nástup do školy je možný pro dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do prosince příslušného roku. ( Musí mít potvrzení OPPP)

Odklad školní docházky: písemná žádost o odklad ( obdržíte ve škole) , doporučení OPPP a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

 

Kritéria zápisu

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školním obvodu ( spádové oblasti) základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20, jehož sourozenec se v době zápisu již vzdělává v základní škole .

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování.

Seznam spádových ulic:

Božanovská ( lichá 29 - 115, sudá 34 - 122, 32A,B,C), Bratranců Veverkových, Brdecká, Březovická, Bříšťanská,Do Svépravic,Dobrošovská,Dolská,Domkovská,Harcovská,Hřídelecká,K Hrázi,K Rybárně,Ke Starým rybníkům,Ke Xaverovu,Koutská,Kožíškova,Krahulčí,Machovská,Meziluží,Na Bačálkách,Na Chvalce,Na Pozorce,Na Svěcence, Nad Návsí,Pod Starákem,Podůlší,Prachovská,Rašínská,Semonická, Spojenců( lichá 45-75,sudá 38-66), Šanovská, U Hvozdu,V Dílcích, V Javorech,V Lukách,Václava Špačka,Věžická,Všelipská,Xaverov,Zájezdní,Zárybnická,Závrchy,Zdoňovská

 

Vysvědčení

V prvním pololetí bude vyučování ukončeno ve středu  31.1.2018 a žáci dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu.

Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29.6. 2018 a žáci dostanou vysvědčení 1. vyučovací hodinu. Pak ještě následuje krátké společné rozloučení v divadle v přírodě. Rodiče jsou srdečně zváni.

Zajištění provozu školních družin o prázdninách

 

Podzimní prázdniny 

26.10.2017  ZŠ Ratibořická  
27.10.2017  ZŠ Ratibořická  

Vánoční prázdniny

27.12.2017    ZŠ Stoliňská  
28.12.2017    ZŠ Stoliňská  
29.12.2017    ZŠ Stoliňská  
 2.  1.2018     ZŠ Spojenců  

 

 

 
   

Pololetní prázdniny

2.2. 2018      ZŠ Ratibořická  

Jarní prázdniny

12.2.2018   FZŠ Chodovická  
13.2.2018   FZŠ Chodovická  
14.2.2018   FZŠ Chodovická  
15.2.2018   ZŠ Bártlova  
16.2.2018   ZŠ Bártlova  

Velikonoční prázdniny

29.3. 2018   ZŠ Spojenců