Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Plán školního roku

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září v 8,00 před školou.  V pondělí budou všechny děti ve škole jednu vyučovací hodinu. Od následujících dní budou děti končit v 11,40 hodin ( mimo 1. třídy). V týdnu od 3.9. do 7.9. budou děti končit v 11,40. Následující týdny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

Začátek roku 3.9.2018
Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12.2018 - 2.1.2018, škola začne 3.1.2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 18.2. - 22.2.2019
Velikonoční prázdniny 18.4.2019
Hlavní prázdniny 29.6. -1.9.2019

O hlavních prázdninách jsou všechny školy uzavřené. O vedlejších prázdninách se v provozu střídají školy dle rozhodnutí zřizovatele. Neposkytuje se strava.

Den otevřených dveří

13.3.2019 od 13 do 18 hodin  

Zápis do 1. třídy

2. a 3. 4. od 13 do 17 hodin

Doklady nutné k zápisu : Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o svěření dítěte do péče, loňské rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K zápisu musí přijít děti narozené 1.9. 2012 do 31.8.2013

Předčasný nástup do školy je možný pro dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do prosince příslušného roku. ( Musí mít potvrzení OPPP)

Odklad školní docházky: písemná žádost o odklad ( obdržíte ve škole) , doporučení OPPP a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

 

Kritéria zápisu

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školním obvodu ( spádové oblasti) základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20, jehož sourozenec se v době zápisu již vzdělává v základní škole .

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování.

Seznam spádových ulic:

Božanovská ( lichá 29 - 115, sudá 34 - 122, 32A,B,C), Bratranců Veverkových, Brdecká, Březovická, Bříšťanská,Do Svépravic,Dobrošovská,Dolská,Domkovská,Harcovská,Hřídelecká,K Hrázi,K Rybárně,Ke Starým rybníkům,Ke Xaverovu,Koutská,Kožíškova,Krahulčí,Machovská,Meziluží,Na Bačálkách,Na Chvalce,Na Pozorce,Na Svěcence, Nad Návsí,Pod Starákem,Podůlší,Prachovská,Rašínská,Semonická, Spojenců( lichá 45-75,sudá 38-66), Šanovská, U Hvozdu,V Dílcích, V Javorech,V Lukách,Václava Špačka,Věžická,Všelipská,Xaverov,Zájezdní,Zárybnická,Závrchy,Zdoňovská

 

Vysvědčení

V prvním pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek  31.1.2018 a žáci dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu.

Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 28.6. 2019 a žáci dostanou vysvědčení 1. vyučovací hodinu. Pak ještě následuje krátké společné rozloučení v divadle v přírodě. Rodiče jsou srdečně zváni.

Zajištění provozu školních družin o prázdninách

 

Podzimní prázdniny 

29.10.2018  FZŠ Chodovická  
30.10.2018  FZŠ Chodovická  

Vánoční prázdniny

27.12.2018    ZŠ Ratibořická  
28.12.2018    ZŠ Ratibořická  
31.12.2018    ZŠ Ratibořická  
 2.  1.2019      ZŠ Ratibořická  

 

 

 
   

Pololetní prázdniny

1.2. 2019      ZŠ  Bártlova  

Jarní prázdniny

18.2.2019   ZŠ  Stoliňská  
19.2.2019   ZŠ  Stoliňská  
20.2.2019   ZŠ  Stoliňská  
21.2.2019   ZŠ  Spojenců  
22.2.2019   ZŠ Spojenců  

Velikonoční prázdniny

18.4. 2018   ZŠ  Bártlova