Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Odměna za fotbalový turnaj od ZŠ Chvaly