Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Kroužky 2017 - 2018

29. Září 2017 - 8:02 -- bleskova

Od října začínají na škole pracovat přes agenturu KROUŽKY tyto kroužky:

Bojové sporty a sebeobrana               3.10.         15 - 15,45

Vědecké pokusy                                 4.10.        14, 45 - 15

IT kroužek                                        11.10.        15,15 - 16

S výtvarkou kolem světa                      5.10.        14- 15

 

Děti budou předávat a po ukončení přebírat paní vychovatelky ŠD. Bližší informace jsou na dveřích školy.