Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Konečné výsledky zápisu do 1.třídy

20. Duben 2017 - 11:14 -- bleskova

     K zápisu do 1. třídy na školní rok 2017 - 2018 přišlo 50 dětí. Z toho jsou 4 děti žádající o odklad docházky a 2 děti mimopočernické.  V tuto chvíli jsem rozhodovala o 44 dětech. Přijaté byly všechny děti spádové - 22, děti se sourozenci v ZŠ - 4 a sourozenci v MŠ -4. V tuto chvíli je do 1. třídy umístěno 30 dětí.

Přijaté děti - 33,42,44,35,18,36,16,3,29,5,24,30,49,37,43,4,14,2,38,40,22,50,31,41,11,15,34,32,17,12.