Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Informace k provozu školy od 17.5.2021 a testování

12. Květen 2021 - 12:34 -- bleskova

Na škole se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace. Děti se vrátí k běžnému rozvrhu.

Školní družina funguje od 6,30 hodin do 17 hodin bez dodržování homogenity skupin. Nastoupit může i 4. třída.

Roušky : podle pokynů MZDR platí, že při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. ( Výjimku mají mateřské školy)

Testování: od 24.5. začneme 1krát za 14 dní testovat PCR testy, které pro nás zajistí firma SPADIA LAB, a.s. ( certifikované zdravotnické zařízení). Tetovat se bude ze slin pomocí cucacích tampónů.

Bližší informace na webu : www.spadia.cz