Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Aktuality

(23.04.2014 - 10:42)

Zdravime ze ŠvP, uz jsme dorazili! 

(21.02.2014 - 12:26)

Ve dnech 11. 3. až 13.3. 2014 bude ve škole kontejner na starý papír.

(21.02.2014 - 11:03)

20. února paní vychovatelky školní družiny uspořádaly pro děti tradiční Karneval. Krásně vyzdobily třídu, nakoupily odměny a o ostatní se už postaraly děti. Některé v maskách nebyly ani k poznání. Velký dík patří paní Klímové. Ta, jako každý rok doma napekla velké množství koláčků a poslala je dětem.

(13.02.2014 - 11:21)

Žáci přijatí k docházce do 1. třídy ve školním roce 2014/2015

Číslo: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36

Nepřijatí žáci k docházce do 1. třídy ve školním roce 2014/2015

Číslo: 4, 8, 14,15, 29, 34

Odklady školní docházky jsou v řízení.

Informativní schůzka s rodiči přijatých dětí bude 13. května 2014 od 17 hodin.

 V případě nejasností volejte do školy v dopoledních hodinách.

 

(27.01.2014 - 12:14)

Ve čtvrtek ( 30.1.) jdou v 8 hodin děti do divadla Pohoda. Z něj se vrátíme  asi v 10, 45 hodin a začneme rozdávat pololetní vysvědčení. Škola končí pro všechny  v 11,40 hodin. Družina je normálně. V pátek mají děti pololetní prázdniny.

(27.01.2014 - 12:10)

Ve dnech 4. 2. až 6.2. 2014 bude ke škole přistaven kontejner na sběr. Máte -li doma větší množství papíru, přivezte ho. Děkujeme jménem dětí.

(29.11.2013 - 08:15)

Zápis do první třídy proběhne na škole 28.1. a 29.1.2014 od 13 do 17 hodin.

Doklady k zápisu:

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Rodný list dítěte

V sekci Plán školního roku jsou vypsány spádové ulice. Děti, které v nich bydlí, musí být do školy přijaty.

Lhůta k vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je 30 dnů od zápisu.

 

(26.11.2013 - 14:47)

Žáci 5. třídy naší školy získali 1. místo ve výtvarné soutěži pořádané ZOČZS Praha 20. Děkujeme za reprezentaci školy.

(25.11.2013 - 10:56)

Termín:   23.4. - 1. 5. 2014

Cena:      3 000,- Kč ( doprava, ubytování, 5krát denně strava, pití)

Adresa:   Hotel Kořínek, Příchovice 571,  PSČ 468 48

(21.11.2013 - 11:13)

8.1.2014 od 13 do 17 hodin si můžete kdykoliv prohlédnout školu, seznámit se s učitelkou 1. třídy a zeptat se na všechno, co Vás bude zajímat ohledně provozu školy.

Stránky