Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Aktuality

(22.08.2019 - 10:20)

Dobrý den,

první školní den ( 2.9.2019) se shromáždíme nejpozději v 7,50 hodin před školou. Všechny děti si přinesou školní tašku. Tento den bude vyučování ukončeno v 8,45 hodin. S prvňáky může doprovod do třídy.

Od druhého školního dne budou všechny děti , kromě prvňáků, ve škole do 11,40 hodin.  2. 9. není ráno družina. Ta začne fungovat po ukončení vyučování.

 

(24.04.2019 - 11:11)

Zdravíme ze školy v přírodě. 

Vaše děti

(11.04.2019 - 07:35)

Pozvánka  pro zákonné zástupce dětí,  které nastoupí do 1. třídy v září 2019:

Třídní schůzka se bude konat 5.června 2019 od 17 hodin v 1. třídě.

(10.04.2019 - 11:22)

č. j. AZS/5-1-19/2019

Datum: 10.4.2019

Ředitelka Základní školy Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Spojenců 1408, Praha 9 - Horní Počernice, od školního roku 2019 - 2020u dětí s těmito evidenčními čísly:

(02.04.2019 - 07:36)

Ve školní budově budou v pátek ( 5.4.) a v sobotu ( 6.4.) probíhat volby do Senátu. Z toho důvodu bude v pátek celá škola končit vyučování v 11,40 hodin. Ve školní družině bude nestandardní provoz.

V případě přítomnosti dítětě v družině, zvoňte na první oddělení školní družiny v suterénu školy.

Děkujeme za pochopení N. Blesková

(25.03.2019 - 11:15)

V pátek 22.3.2019 proběhla ve škole matematická soutěž Klokánek, určená dětem druhých a třetích tříd. Za naši školu se jí zúčastnily 4 děti. Teď již jen budeme netrpělivě čekat na pražské výsledky.

(21.03.2019 - 11:16)

Ve středu 20.března 2019 od 9 hodin v základní škole s RVJ Bronzové v Praze 5 proběhla soutěž určená žákům 5. tříd v anglickém jazyce. Své znalosti v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách a  křížovkách si vyzkoušeli z naší škol čtyři žáci.

Byla to K. Paulová, A. Sadil, K. Kocourková a D. Čumpelík. Z konkurence více jak 150 dětí byl nejúspěšnější  na 7. místě David Čumpelík. Moc mu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Také děkujeme paní učitelce Matulíkové za vzornou práci a doprovod dětí.

(29.11.2018 - 11:28)

Naše škola se zúčastnila Výtvarné a literární soutěže vyhlášené Policií ČR.

N. Vávrová a V. Rittenauer se umístili mezi pěti nejlepšími malíři ve své kategorii. Toník Sadil složil báseň, která byla také oceněna mezi pěti nejlepšími pracemi ve své kategorii.

Všem dětem děkujeme a přejeme, aby se jim i nadále dařilo.

(16.11.2018 - 12:27)

V pondělí 19.11. 2018 od 15 do 17 hodin jsou ve škole dobrovolné konzultace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

(22.10.2018 - 12:22)

Vedení školy děkuje všem dětem, které nás reprezentovaly v plaveckých závodech. V první  kategorii : S. Hubálkové, T. Klocové, E. Strculové, A. Holušovi, S Slavětínskému a Š. Vackovi.

V druhé kategorii: M. Bezpalcové, D. Hubálkové, V. Vackové, A. Bradovi, J. Čermákovi a V. Ruttenauerovi.

Velká gratulace patří medailistům S. Slavětínskému za 2. místo s časem 0:18,69 a J. Čermákovi také za druhé místo s časem 0:19,31.

 

Stránky