Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Aktuality

(30.08.2017 - 11:12)


V měsíci zaří bude zamčený zadní vchod ( vrátka) do školy v ulici Meziluží. Důvodem je rekonstrukce povrchu silnice. Určitě děti upozorníme ve škole, ale i vy je upozorněte, že nemají do této části chodit nebo přelézat plot.

(29.08.2017 - 10:43)

Školní rok 2017 - 2018 začíná 4.9. 2017 v 8 hodin. Tento den budou všechny děti ve škole první vyučovací hodinu. Pak mohou jít domů nebo do školní družiny. Promyslete, jestli Vaše dítě půjde tento první den na oběd. Ten bude asi v 11 hodin a kuchařky ráno obejdou třídy.

Další dny již budou děti ve škole denně  do 11,40 hodin. 

První třída bude mít první týden jiný režim. Určitě 5. a 6. září budou děti ve škole do 9,40 hodin, 7. a 8. září do 10,45 hodin. Bližší si povíme 4.9., kdy předpokládám, že děti doprovodíte na první vyučovací hodinu.

(21.06.2017 - 06:49)

Zde je odkaz na video. https://youtu.be/n3E9ZLKkt-c. Opět velké poděkování paní Bruchanové.

(13.06.2017 - 07:10)

Zde máte odkaz na fotky z včerejší Akademie, moc touto cestou děkujeme paní Bruchanové, která vše fotila.

http:elbephotos.rajce.idnes.cz/Akademie2017/. Odkaz si musíte zkopírovat a dát do vyhledávače, nelze na něj kliknout.

Moc děkujeme všem, kteří přispěli do kasičky. Vybralo se 10 478 korun. Peníze dáme na nákup didaktických her pro školní družinu a přispějeme 5. třídě na rozlučkový večírek.

DĚKUJEME !

 

(21.04.2017 - 10:34)

Jsme v hotelu. Vaše děti. 

(20.04.2017 - 11:14)

     K zápisu do 1. třídy na školní rok 2017 - 2018 přišlo 50 dětí. Z toho jsou 4 děti žádající o odklad docházky a 2 děti mimopočernické.  V tuto chvíli jsem rozhodovala o 44 dětech. Přijaté byly všechny děti spádové - 22, děti se sourozenci v ZŠ - 4 a sourozenci v MŠ -4. V tuto chvíli je do 1. třídy umístěno 30 dětí.

Přijaté děti - 33,42,44,35,18,36,16,3,29,5,24,30,49,37,43,4,14,2,38,40,22,50,31,41,11,15,34,32,17,12.

 

 

(12.04.2017 - 19:34)
12.4. se ještě na ŠvP přihlásilo 7 dětí, proto odjíždíme celá škola. Školní budova bude ve dnech 21.4. – 28.4. (včetně) uzavřená.
(12.04.2017 - 19:30)

Přijaté jsou děti s následujícími čísly: 33, 42, 44, 35, 18, 36, 16, 3, 29, 5, 24, 30, 37, 49, 43, 4, 14, 2, 38, 40, 22, 31, 41, 11, 15, 50. Do 20.4.2017 musíme čekat, jestli se přihlásí děti, které mají u nás spádové bydliště a nedostavily se k zápisu do žádné jiné školy. V případě, že nepřijdou, budou přijaté děti s těmito čísly: 34,32,17,12. V případě, že přijde ze spádu někdo dodatečně, budeme losovat mezi těmito čísly. V tu chvíli bude první třída naplněna 30 dětmi. Ostatním zájemcům se omlouvám a žádám, aby okamžitě kontaktovali svou spádovou školu. Po 20.4. by se mohlo stát, že 1.

(07.04.2017 - 11:03)

K zápisu do 1. třídy přišlo 48 dětí. Otevřít můžeme jednu třídu. Zatím to vypadá tak, že přijaté budou samozřejmě děti spádové. Těch je 19 a pak asi děti, které mají sourozence v základní a mateřské škole.

Nyní musím čekat na setkání ředitelů všech počernických škol, protože některé spádové děti k zápisu nepřišly. Také některé děti mohou být zapsány na více školách. Toto setkání je naplánované na 11.4. 2017 .

 

(06.04.2017 - 10:58)

     Vážení rodiče,

     od hygienické stanice z Jablonce nad Nisou mám potvrzení, že v uzavřeném hotelu Kořínek došlo k opakované dezinsekci firmou Tymich, stavebním úpravám ( výměna podlahových krytin, stržení obložení, atd.) V pondělí 10.4. 2017 se tam za přítomnosti místní hygieny jedu podívat.

Smlouva s hotelem Kořínek je uzavřená, a proto při odhlašování dětí počítejte se storno podmínkami. Bližší informace s písemným vyjádřením dostanete na třídních schůzkách.

N. Blesková

Stránky