Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Aktuality

(27.01.2014 - 12:14)

Ve čtvrtek ( 30.1.) jdou v 8 hodin děti do divadla Pohoda. Z něj se vrátíme  asi v 10, 45 hodin a začneme rozdávat pololetní vysvědčení. Škola končí pro všechny  v 11,40 hodin. Družina je normálně. V pátek mají děti pololetní prázdniny.

(27.01.2014 - 12:10)

Ve dnech 4. 2. až 6.2. 2014 bude ke škole přistaven kontejner na sběr. Máte -li doma větší množství papíru, přivezte ho. Děkujeme jménem dětí.

(29.11.2013 - 08:15)

Zápis do první třídy proběhne na škole 28.1. a 29.1.2014 od 13 do 17 hodin.

Doklady k zápisu:

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Rodný list dítěte

V sekci Plán školního roku jsou vypsány spádové ulice. Děti, které v nich bydlí, musí být do školy přijaty.

Lhůta k vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je 30 dnů od zápisu.

 

(26.11.2013 - 14:47)

Žáci 5. třídy naší školy získali 1. místo ve výtvarné soutěži pořádané ZOČZS Praha 20. Děkujeme za reprezentaci školy.

(25.11.2013 - 10:56)

Termín:   23.4. - 1. 5. 2014

Cena:      3 000,- Kč ( doprava, ubytování, 5krát denně strava, pití)

Adresa:   Hotel Kořínek, Příchovice 571,  PSČ 468 48

(21.11.2013 - 11:13)

8.1.2014 od 13 do 17 hodin si můžete kdykoliv prohlédnout školu, seznámit se s učitelkou 1. třídy a zeptat se na všechno, co Vás bude zajímat ohledně provozu školy.

(18.11.2013 - 12:38)

Ve dnech 26.11. - 28. 11. 2013 bude u školy přistaven kontejner na sběr. Máte - li doma větší množství papíru a chcete ho darovat škole, tak předem děkujeme. Sběr nenoste ručně, ale vjeďte na zahradu.

(08.11.2013 - 11:21)

Vánoční rodinná soutěž je určená pro děti i rodiče, kteří budou doma společně libovolnou technikou vyrábět, modelovat, péci, stříhat apod. cokoliv, co se týká Vánoc.

Do 12.12. budou děti výrobky průběžně nosit do školy. Následující den proběhne vyhodnocení, do kterého zapojíme děti z jednotlivých tříd.

Všechny výrobky budou vystaveny a před vánocemi si je děti odnesou domů.

(05.11.2013 - 11:32)

Naše škola se zúčastnila Dětských plaveckých závodů o putovní pohár starosty m. č. Prahy 14. Konaly se 17.10. 2013 v plaveckém bazénu v Hloubětíně. Školu reprezentovali v I.kategorii hochů tito žáci: Jan Novotný , Martin Kabát a Jan Kovanda. Ve II. kategorii hochů to byl: Tomáš Charvát a Michal Sál. 

V I. kategorii dívek to byla Dora Suchánková, Adéla Soukupová a Natálie Šlosarová. Ve II. kategorii dívek to byla Mája Klímová a Anna Vaněčková.

(16.10.2013 - 11:31)

25.10. 2013 ( pátek) je vyhlášen ředitelský den. Děti se neučí, školní družina je od 6,30 hodin do 16,30 hodin v naší škole. Přihlášené děti budeme informovat o stravování.

29.10. a 30.10. ( úterý , středa) jsou podzimní prázdniny. Školní družina je na ZŠ Stoliňské od 7,00 hodin do 16,00 hodin. Určitě se tam nevaří.

 

Stránky